Skip to main content

Posts

Showing posts from 2017

Lirik Lagu Oleh Darah Yesus / Ku Bebas – Symphony Worship

Lagu Oleh Darah Yesus / Ku Bebas – Symphony Worship Oooh ku bebas, oooh ku menang
Kar’na kasih-Nya padaku
Dan hidupku menang Oleh darah Yesus, ku bebas
Kuasa-Nya di Kalvari
Oleh darah Yesus, ku bebas
Dan hidupku menang Oh the blood of Jesus
Oh the blood of Jesus
Oh the blood of Jesus
It washes white as snow By the blood of Jesus, we are free
By His pow’r on Calvary
By the blood of Jesus, we are free
We live victorious Oooh I am free, oooh live in victory
His blood and His pow’r set me free
We live victorious
His blood and His pow’r set me free
We live victorious
His blood and His pow’r set me free
We live victoriou

lirik lagu rohani Doa Yabes - Angel Pieters

Doa Yabes - Angel Pieters

Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah limpah Dan memperluas daerahku Dan kiranya tanganMu menyertai aku dan melindungi aku Daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku

Lirik lagu rohani Tuhan Kau Perkasa by JPCC Worship

Lirik Lagu Tuhan Kau Perkasa byJPCC WorshipVerseKau Tuhan yang berkuasa
Sanggup bangkitkan pengharapanku
Jiwaku kan bersorak
Kukan nyatakan dahsyat Kau Tuhan
Pre-ChorusBertahtalah atasku
Kumau hidup bagiMu
ChorusTuhan Kau perkasa setia selamanya
Bangkit rohku dan imanku
Tuhan Kau perkasa berjaya s'lamanya
KehendakMu sempurna bagiku..
BridgeWowowo wowo, wowowo wowo
Wowowo wowo, wowowo
Haleluya!
(repeat)

Lirik Lagu Rohani Yesus Kristus Tuhan by JPCC Worship

Yesus Kristus Tuhan by JPCC Worship Verse 1Kupandang kemuliaanMu
Imam Besar Maha Agung
Kaulah pemilik hidupku
Yesus Kristus Tuhan
Verse 2Sujud di depan tahtaMu
Taklukkan s'luruh hidupku
Dalam tanganMu Penebus
Yesus Kristus Tuhan
Pre-ChorusTiada satupun yang luluh
Dari karya kasihMu yang mulia
BagiMu s'gala pujian, hormat kemuliaan..
ChorusEngkau Tuhan kutinggikan
Yang bangkit dan menang
Yesus Kristus Tuhan
Raja Mulia dan luhur
Berkorban bagiku
S'lamatkan jiwaku
Chorus 2Maka jiwaku memuja
Menyembah Sang Raja
Yesus Kristus Tuhan
Kekal sempurna kuasaMu
Agunglah karyaMu
Yesus Kristus Tuhan

Lirik Lagu Bapa Kupercaya PadaMu – Sound of Praise

Lirik Lagu Bapa Kupercaya PadaMu – Sound of Praise

Selalu setia, selalu ada
Kau Bapaku yang di surga
Begitu mengasihi, tak pernah lalai
Kau Bapaku yang di surga
Lebih dari siapapun
Engkau sungguh sempurna
Lebih dari apapun
Hadir-Mu meneduhkanku


Bapa kupercaya pada-Mu
Aku biji mata-Mu, Kau membangun hidupku
Dalam segala perkaraku
Engkau turut bekerja
Kupercaya pada-Mu (Bapa)

Lirik Lagu Aku Diberkati – Sound of Praise feat. Sidney Mohede

Aku Diberkati – Sound of Praise feat. Sidney Mohede

Kasih setia-Mu nyata bagiku
Hikmat kebajikan tersedia bagiku
S’bab Allah sanggup
Limpahkan s’galanya
Dan anug’rah-Nya sangat besar bagiku


Aku diberkati, aku dilimpahi
Kar’na Allah sanggup untuk menyediakan
Aku diberkati, aku dilimpahi
Atas sempurna anug’rah Tuhan bagiku

S’bab Allah sanggup
Limpahkan s’galanya
Dan anug’rah-Nya sangat besar bagiku
S’bab Allah sanggup
Limpahkan s’galanya
Dan anug’rah-Nya sangat besar bagiku
Aku diberkati, aku dilimpahi
Kar’na Allah sanggup untuk menyediakan

Renungan Sesama Bus Kota

Renungan Harian
Bacaan: 2 Tawarikh 16:1-9
Setahun: Lukas 1

Sesama Bus Kota
Pada tahun ketiga puluh enam pemerintahan Asa majulah Baesa, raja Israel, hendak berperang melawan Yehuda. (2 Tawarikh 16:1)

Hubungan yang paling rentan masalah ialah hubungan dekat dua pihak yang banyak kesetaraannya. Setara kedudukan dan profesi. Sebaya umur. Sama-sama perempuan. Setaraf prestasinya, dan seterusnya. Di antara kesamaan-kesamaan itu tergelar tirai tipis berupa potensi perseteruan yang amat menggoda dan acap kali tidak masuk akal. Ibarat peringatan "Sesama bus kota dilarang saling mendahului, " kita pun harus mewaspadai hubungan semacam ini.

Prestasi raja Asa luar biasa. Selama 41 tahun pemerintahannya, Yehuda dikaruniai dan ditandai dengan keamanan (2Taw 15:15, 19). Pembaruan spiritual yang dipimpinnya terbilang berani dan berhasil (2Taw 15:10-16). Perang melawan musuh yang berpasukan lebih besar pun dimenangkannya (ay. 8-bdk. 2Taw 14:9-15). Sayang, kala menanggapi manuver Baesa, Asa j…

Renungan Ketika Semua Berantakan

Renungan Harian
Bacaan: Habakuk 1:2-4
Setahun: Markus 14-16

Ketika

Semua Berantakan
Berapa lama lagi, TUHAN, aku berteriak, tetapi tidak Kaudengar, aku berseru kepada-Mu: "Penindasan!" tetapi tidak Kautolong? (Habakuk 1:2)

Penggalan lirik lagu Bimbo berbunyi, "Aku jauh, Engkau jauh. Aku dekat, Engkau dekat." Atau, lirik lagu yang dipopulerkan Nikita, "Dia hanya sejauh doa." Para lirikus, juga filsuf, tampaknya sering digelisahkan oleh kehadiran Tuhan. Kapankah kehadiran Tuhan menjadi persoalan bagi manusia? Ketika Dia terasa begitu jauh. Lalu, kapankah Dia terasa begitu jauh? Ketika semua hal dalam hidup kita berantakan.

Nabi Habakuk menyaksikan hal-hal yang membuatnya putus asa ketika bangsa Yehuda berubah setia kepada Tuhan. Habakuk sudah berseru kepada Tuhan lewat doa-doanya agar Tuhan bertindak mengganjar kelaliman bangsa itu, tapi Tuhan sepertinya terdiam; walaupun pada akhirnya Tuhan bertindak menghukum bangsa Yehuda dengan penyerbuan orang Kasdim (l…

Renungan Kopi Dan Gula

Renungan Harian
Bacaan: Lukas 17:7-10
Setahun: Markus 12-13

Kopi dan Gula
"Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata: Kami hamba-hamba yang tidak berguna; kami hanya melakukan apa yang harus kami laku (Lukas 17:10)

Jika kopi terlalu pahit, gula disalahkan karena terlalu sedikit. Jika kopi terlalu manis, gula juga disalahkan karena terlalu banyak. Jika takaran kopi dan gula seimbang, orang memuji: kopinya mantap. Namun, bila berhubungan dengan penyakit, barulah disebut penyakit gula.

Nasib gula mirip dengan keadaan seorang hamba. Hamba melakukan tugasnya tanpa popularitas, pujian, penghargaan (ay. 7-8), dan ucapan terima kasih (ay. 9). Pelayanannya tidak diperhitungkan sebagai jasa (ay. 10). Seorang budak atau hamba adalah orang yang telah dibeli. Ia menjadi milik tuannya. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar (1Kor 6:20, 7:23). Berarti kita adalah milik Tuhan, hamb…

Renungan Lidahmu Cermin Hidupmu

Matius 12:34-35 (TB)  Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati.
Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat.
.
.
Lihat: Yakobus 3:5-12 (TB)  Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar.
Lidah pun adalah api; ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka.
Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia,
tetapi tidak seorang pu…

Renungan Boleh mengambil bagian dalam kodrat

Boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. [2 Petrus 1:4]

Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, tentunya bukan berarti menjadi Allah. Itu mustahil. Ciptaan tidak dapat ikut serta dalam esensi Allah. Antara ciptaan dan Pencipta selalu harus ada jurang pemisah yang tetap sehubungan dengan esensi; tapi seperti halnya manusia pertama Adam diciptakan dalam gambar Allah, kita pun, melalui pembaharuan dari Roh Kudus, kita diciptakan dalam gambar Maha Tinggi dalam pengertian yang lebih ilahi. Kita, melalui anugerah, diciptakan seperti Allah. "Allah adalah kasih"; [1 Yoh 4:16] kita pun menjadi kasih — "setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah" [1 Yoh 4:7] Allah adalah kebenaran; kita menjadi benar, dan kita mencintai yang benar: Allah baik, dan Dia menjadikan kita baik melalui anugerah-Nya, sehingga kita menjadi suci hatinya dan dapat melihat Allah. [Matius 5:8] Terlebih lagi, kita menjadi pengambil bagian dalam kodrat ilahi dalam pengertian yang lebih tinggi lagi darip…

Renungan DI ANTARA HARI MINGGU

DI ANTARA HARI MINGGU

Bacaan: Kolose 3:22-25
NATS: Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia (Kolose 3:23)

Kebanyakan orang kristiani tidak terlibat dalam suatu pelayanan secara profesional. Mereka tidak memberikan khotbah, menyanyi, atau bekerja untuk suatu lembaga pengabaran Injil. Hari-hari yang mereka lalui di antara hari Minggu dihabiskan untuk melakukan pekerjaan yang tampaknya tidak ada gunanya bagi penyebaran Injil. Oleh karena itu, sebagian orang percaya barangkali akan memandang diri mereka sebagai murid kelas dua.

Barangkali demikianlah cara pandang sebagian anggota gereja di Kolose terhadap diri mereka sendiri. Paulus menunjuk cara pandang yang keliru terhadap pekerjaan sehari-hari pada saat ia menulis, "Taatilah tuanmu yang di dunia ini dalam segala hal ... dengan tulus hati karena takut akan Tuhan" (Kolose 3:22).

Jika tujuan-tujuan Allah di dunia ini akan digenapi, maka kita memerlukan masyarak…

Renungan MENGHADAPI MUSUh

MENGHADAPI MUSUH

Bacaan: Mazmur 27
NATS: Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku (Mazmur 27:3)

Semasa Perang Saudara Amerika Serikat, meletuslah sebuah pertempuran yang sengit di dekat Moorefield, Virginia Barat. Karena terletak di dekat di garis musuh, maka kota tersebut dikendalikan secara bergantian oleh pasukan Serikat dan pasukan Konfederasi.

Di pusat kota itu, tinggallah seorang wanita yang sudah tua. Menurut kesaksian seorang pendeta Presbiterian, pada suatu pagi beberapa tentara musuh menggedor pintu rumah wanita tersebut dan menuntut agar mereka disediakan makan pagi. Ia kemudian mengajak mereka masuk dan berkata bahwa ia akan menyiapkan sesuatu bagi mereka.

Ketika makanan telah siap, ia berkata, Saya biasa membaca Alkitab dan berdoa sebelum makan pagi. Saya harap kalian tidak keberatan mengikuti kebiasaan saya. Mereka pun setuju. Kemudian ia mengambil Alkitabnya, membukanya secara acak, dan mulai membaca Mazmur 27. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku…

Renungan The Unexpected

A man’s heart plans his way, but the Lord directs his steps. —Proverbs 16:9 Toni was looking for what wasn’t really lost, and she found what she wasn’t looking for. As a result, a group of people got a spiritual boost they weren’t expecting. Toni, who conducts a Bible study in a drug and alcohol rehabilitation clinic in Alaska, was looking for her husband’s missing driver’s license. As she retraced his steps from the previous day, she visited a hospital. The missing license wasn’t there, but a Christian high school chorale was, and Toni was touched by their worshipful singing. She asked the director if the teens could sing for her Bible-study group that evening. They could, and they did—bringing hope, joy, and God’s love through music and post-concert conversation to some folks trying to put their lives back together. Oh, and that driver’s license? Toni found it on a chair when she got back home. Apparently, the only reason she went out that day was so God could direct her to hear a b…

Devotion A Hard Goodbye

A father of the fatherless, a defender of widows, is God in His holy habitation. —Psalm 68:5 When our youngest son joined the Army, we knew that challenges lay ahead. We knew that he would face danger and be tested physically, emotionally, and spiritually. We also knew that in some ways our home would never fully be his home again. In the months leading up to his departure, my wife and I steeled ourselves for these challenges. Then the day came when Mark had to report. We hugged and said our goodbyes, and then he walked into the recruiting station, leaving me with a moment for which I was decidedly unprepared. The pain of that hard goodbye felt unbearable. At the risk of sounding overly dramatic, I can’t remember when I have wept as hard as I did that day. The hard goodbye, and the sense of loss it delivered, cut me to the heart. In such moments, I am thankful to have a heavenly Father who knows what it is to be separated from a beloved Son. I am thankful to have a God who is describe…

Lirik Lagu As Long As You Need Me – Adelia Lukmana

Lirik Lagu As Long As You Need Me – Adelia Lukmana
SEJAK KU MENGENAL-MU TUHAN
KURASAKAN LEMBUT KASIH-MU
BERGELORA DALAM KALBUKU
MENGALIR DI S’PANJANG HIDUPKU DAN KINI KUS’RAHKAN HIDUPKU
KULETAKKAN DALAM TANGAN-MU
SENANTIASA KU ‘KAN BERJALAN
MENGIKUTI LANGKAH-MU TUHAN AS LONG AS YOU NEED ME, KU ADA DI SINI
KU ‘KAN S’LALU SETIA DENGAN S’PENUH CINTA
AS LONG AS YOU NEED ME, AKU PUN BERJANJI
TAAT SAMPAI NANTI, AS LONG AS YOU NEED ME

Devotion Sharing The Word

More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold. —Psalm 19:10 Jerry McMorris began reading the Wall Street Journal 50 years ago as a student at the University of Colorado. His appreciation for that publication and for his alma mater led him to donate hundreds of WSJ subscriptions for CU’s business school students. McMorris told the Colorado Springs Gazette: “The Journal gave me a good, broad perspective of what was going on in the business world, and I got into the habit of reading it at the start of my business day. It helps get across to students real business-world issues.” Many people enjoy introducing others to the writings that have shaped their lives. It’s not surprising, then, that followers of Christ enjoy sharing God’s Word with others. Some support Bible translation and distribution while others invite friends to study the Word with them. There are many ways to pass along God’s truth to people hungering for encouragement and help. Our goal is to enable othe…

Lirik Lagu Aman BersamaMu – Dewi Guna

Lirik Lagu Aman BersamaMu – Dewi Guna MUNGKIN TUHAN TAK SEDANG MELETAKKANKU DI ATAS RUMPUT HIJAU
ATAUPUN MEMBIMBINGKU KE AIR TENANG, MENYEGARKAN JIWAKU TAPI TUHAN TAKKAN MEMBIARKANKU KE DALAM LEMBAH YANG KELAM
KU TAK TAKUT, KU TAK GENTAR
GADA DAN TONGKAT-MU, ITULAH YANG MENOPANGKU S’LALU T’RIMA KASIH BAPAKU, T’RIMA KASIH YESUSKU
AMAN KU BERSAMA-MU
T’RIMA KASIH BAPAKU, T’RIMA KASIH YESUSKU
AMAN KU BERSAMA-MU

Devotion Mindless Prayer

As I was with Moses, so I will be with you. I will not leave you nor forsake you. —Joshua 1:5 Sometimes I am ashamed of my prayers. Too often I hear myself using familiar phrases that are more like mindless filler than thoughtful, intimate interaction. One phrase that annoys me, and that I think might offend God, is “Lord, be with me.” In Scripture, God has already promised not to leave me. God made this promise to Joshua just before he led the Israelites into the Promised Land (Josh. 1:5). The author of Hebrews later claimed it for all believers: “I will never leave you nor forsake you” (13:5). In both cases, the context indicates that God’s presence has to do with giving us the power to carry out His will, not our own will, which is generally what I have in mind in my prayers. Perhaps a better prayer would be something like this: “Lord, thank You for Your indwelling Spirit who is willing and able to direct me in the ways You want me to go. May I not take You where You don’t want to…

Lirik Lagu Allah Turut Bekerja

Lagu Allah Turut Bekerja – Chella Lumoindong S’LALU ADA PENGHARAPAN BAGI MEREKA YANG MENANTIKAN TUHAN
S’LALU ADA JALAN KELUAR BAGI MEREKA YANG MENGANDALKAN TUHAN ALLAH TURUT BEKERJA DALAM SEGALA SESUATU
‘TUK DATANGKAN KEBAIKAN BAGI M’REKA YANG MENGASIHI DIA
ALLAH TURUT BEKERJA DALAM SEGALA SESUATU
‘TUK DATANGKAN KEBAIKAN BAGI M’REKA YANG MENGASIHI DIA ALLAH TURUT BEKERJA

Devotion Awakened By A Close Friend

Where I am, there you may be also. —John 14:3 A few years ago I had some tests to screen for cancer, and I was nervous about the outcome. My anxiety was magnified as I thought about the fact that while the medical personnel were well-trained and extremely competent, they were also strangers who had no relationship with me. After awakening from the anesthesia, however, I heard the beautiful sound of my wife’s voice: “It’s great, Honey. They didn’t find anything.” I looked up at her smiling face and was comforted. I needed the assurance of someone who loved me. A similar assurance lies ahead for all who have trusted Jesus. Believers can be comforted in knowing that when they wake up in heaven, One who loves them greatly—Jesus—will be there. The Book of Common Prayer expresses this Christian hope: “After my awakening, [my Redeemer] will raise me up; and in my body I shall see God. I myself shall see, and eyes behold Him who is my friend and not a stranger.” Do you have trouble facing mo…

Devotion How To Have Peace

We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Romans 5:1 The Kamppi Chapel of Silence in Helsinki, Finland, stands out in its urban setting. The curved structure, covered with wood, buffers the noise from the busy city outside. Designers created the chapel as a quiet space and a “calm environment for visitors to compose themselves.” It’s a welcome escape from the hustle and bustle of the city. Many people long for peace, and a few minutes of silence may soothe our minds. But the Bible teaches that real peace—peace with God—comes from His Son. The apostle Paul said, “Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ” (Rom. 5:1). Without Christ, we are enemies of God because of our sin. Thankfully, accepting Jesus’ sacrifice reconciles us to God and ends the hostility that existed between us (Col. 1:19-21). He now sees us as Christ presents us—“holy, and blameless, and above reproach” (v. 22).

Renungan Abundance

By Ps. Sammy Ladh

it is a fatal mistake to assume that God’s goal for your life is material prosperity or popular success as the world defines it. The abundant life has nothing to do with material abundance. Faithfulness to God does not guarantee success in a career or even in ministry. Never focus on temporary crowns.
#devotion #abundance #focusoneternity

Efesus 4:4 (TB)  satu tubuh, dan satu Roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu,

Renungan Money Matters

Money Matters By Ps. Sammy Ladh

One day you’re going to die. Imagine that when you get to Heaven, there’s a hundred people standing at the entrance, clapping and cheering and saying, “We’ve been waiting for you! We’re here because you spent some money to tell us the Good News. We’re your friends for life … no, eternity, because we’re in debt to you. If it weren’t for the way you used your money, we wouldn’t have heard how to get to Heaven.”

Are you using any of your money for that kind of thing? Is anybody going to be in Heaven because of you? Because of the way you used your money?


For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers; (II Timothy 4:3 NKJV)

Renungan Shortcuts

Ps.Sammy Ladh
One of the pitfalls you may face as you fulfill your purpose in life is temptation to take shortcuts. In truth, these shortcuts will only get you off track. They will distract you from what God wants you to do in your life, eventually eating up your time, energy, resources, and creativity. Shortcuts are always shortsighted. God wants you to stop being absorbed with the things right in front of you. Look up, and be alert to what is going on around Christ — that's where the action is. See things from God's perspective (Colossians 3:2). #devotion#focusonyourpurpose#trustingGod

Lirik Lagu Yesus PadaMu – Symphony Worship

Kau Tuhan penolong dalam hidupku
Ku percaya hanya kepada-Mu
Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku
Yesus Kau perlindunganku Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku
Penolongku dalam kesesakan
Kau gunung batuku dan pertahananku
Yesus Kau kemenanganku Yesus pada-Mu ku berseru
Kaulah penyelamatku
Terpujilah Kau Tuhanku
Mulutku memuji nama-Mu
S’panjang umur hidupku
Terpujilah Kau Tuhanku
Di atas s’galanya Kaulah sumber kuatku
Kaulah kehidupanku
Kaulah pertahananku
Ku percaya pada-Mu Mulutku memuji nama-Mu
S’panjang umur hidupku
Terpujilah Kau Tuhanku
Di atas s’galanya